VI KAN FJÄRRVÄRME – DIN HELHETSLEVERANTÖR

FJÄRRVÄRME / FJÄRRKYLA

All-svets Energi är etablerade på marknaden i Västsverige sedan 80-talet och merpart av kunder finns i Borås, Göteborg, Mark, Alingsås, Varberg samt övriga västra götaland. Vi tar även uppdrag runt om i Sverige samt internationella uppdrag. Vi jobbar med alltid med långsiktiga relationer och partnerskap då vi tror att slutresultatet blir det bästa på det sättet.

Allsvets Energi AB erbjuder allt från projektering av kulvertlarm till svetsning av grova distributionsledningar villa serviser och felsökning på kulvert med efterföljande reparationer. Vi erbjuder och bygger system för fjärrvärme, ånga och kyla, panncentraler med trycksatta ledningar med hård påfrestning.

Vår verksamhet har sedan starten framförallt varit inom nyproduktion av fjärrvärme. Vår långa erfarenhet och stora bredd inom hela produktionskedjan borgar för en god kvalité. Våra produktionsmetoder följer Svensk fjärrvärmes anvisningar och vår personal har spetskompetenser enligt SS-EN 287 godkända WPQR procedurer (firmalicenser) för de flesta material och svetsmetoder.

Muffning & svets – varje projekt är unikt

En väl utförd muffning sparar alltid tid och resurser. Vi felsöker vid läckage och erbjuder alltid en långsiktig åtgärd. Vi hjälper till med både nyinstallation och reparation av befintlig struktur. Oavsett om det handlar om nyproduktion av ledningar eller reparation av befintligt system utför vi muffning som en viktig del i vårt arbete. Vi vet hur strategi ska formas och hur verkställande i praktiken ska genomföras. Svets är en grundläggande del av muffning och är något vi har både licens för och mångårig erfarenhet av.

SAMARBETSPARTNERS